دوستان زبان آموز یونانی

Pantelis Bosdelekidis

Pantelis Bosdelekidis
سن: 52
زبان مادری:
یونانی

Katerina Katsikosta

Katerina Katsikosta
Athens, یونان
سن: 35
زبان مادری:
یونانی (یونان)

George Kapiotis

George Kapiotis
Doha, قطر
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Γιώργος Ροδοσθένους

Γιώργος Ροδοσθένους
سن: 29
زبان مادری:
یونانی (قبرس)

Leonidas Karamparpas

Leonidas Karamparpas
سن: 30
زبان مادری:
یونانی

VANGELIS MPALAMOUTIS

VANGELIS MPALAMOUTIS
Athens, یونان
سن: 46
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Katerina Pavlaki

Katerina Pavlaki
Irákleion, یونان
سن: 34
زبان مادری:
یونانی

Ioannis Christoloukas

Ioannis Christoloukas
سن: 29
زبان مادری:
یونانی

philippos stamelos

philippos stamelos
Athens, یونان
سن: 43
زبان مادری:
یونانی

Σάκης Γκερσάνης

Σάκης Γκερσάνης
Amýntaio, یونان
سن: 55
زبان مادری:
یونانی

Vasiliki Dargara

Vasiliki Dargara
Pátra, یونان
سن: 19
زبان مادری:
یونانی

Andreas kyriakidis

Andreas kyriakidis
سن: 55
زبان مادری:
یونانی

Stylianos Kaitanidis

Stylianos Kaitanidis
سن: 50
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Nikolaos Sotirakopoulos

Nikolaos Sotirakopoulos
سن: 57
زبان مادری:
یونانی

Νεκταρια Τσακιρη

Νεκταρια Τσακιρη
سن: 26
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Elli Four

Elli Four
سن: 21
زبان مادری:
یونانی (یونان)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به