دوستان زبان آموز یونانی

Vasilis Alexandridis

Vasilis Alexandridis
سن: 48
زبان مادری:
یونانی

panagiota theofilou

panagiota theofilou
سن: 18
زبان مادری:
یونانی (قبرس)

sotiris vrachnis

sotiris vrachnis
Pyrgos, یونان
سن: 42
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Ιωάννης Γκίνης

Ιωάννης Γκίνης
سن: 25
زبان مادری:
یونانی (یونان)

maria keletsa

maria keletsa
سن: 33
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Marilina Papadimitriou

Marilina Papadimitriou
Karditsomagoúla, یونان
سن: 22
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Xristina K

Xristina K
Ellinikó, یونان
سن: 25
زبان مادری:
یونانی (یونان)

George Ioa

George Ioa
سن: 35
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Fanis Athens

Fanis Athens
Athens, یونان
سن: 29
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Vasileios Paliakis

Vasileios Paliakis
Athens, یونان
سن: 37
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Xara Papa

Xara Papa
Ellinikó, یونان
سن: 21
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Anna Dionysatou

Anna Dionysatou
سن: 51
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Natalia Tzenou

Natalia Tzenou
Athens, یونان
سن: 46
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Vasia Stamatopoulou

Vasia Stamatopoulou
سن: 23
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Antoni Sotiriadis

Antoni Sotiriadis
Thessaloníki, یونان
سن: 44
زبان مادری:
یونانی (یونان)

ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΑΜΑΚΗ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΑΜΑΚΗ
سن: 43
زبان مادری:
یونانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به