دوستان زبان آموز یونانی

stella georg

stella georg
Thessaloníki, یونان
سن: 27
زبان مادری:
یونانی

Βασια Μερλη

Βασια Μερλη
سن: 23
زبان مادری:
یونانی

Olga Santorinaiou

Olga Santorinaiou
Athens, یونان
سن: 31
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Maria Pats

Maria Pats
سن: 20
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Emiliano Taci

Emiliano Taci
سن: 23
زبان مادری:
یونانی

Manthos Ioannidis

Manthos Ioannidis
Athens, یونان
سن: 28
زبان مادری:
یونانی

Athina Theodosiou

Athina Theodosiou
سن: 49
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Γιαννης Λαμπακ

Γιαννης Λαμπακ
Irákleion, یونان
سن: 39
زبان مادری:
یونانی

Paul Giotis

Paul Giotis
Athens, یونان
سن: 37
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Χριστίνα Γιαννέκου

Χριστίνα Γιαννέκου
سن: 24
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Nektarios Chrysover

Nektarios Chrysover
Copenhagen, دانمارک
سن: 43
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Andzhela Naku

Andzhela Naku
Strazhitsa, بلغارستان
زبانهای ماری:
بلغاری
یونانی (یونان)

VANGELIS MPALAMOUTIS

VANGELIS MPALAMOUTIS
Athens, یونان
سن: 46
زبان مادری:
یونانی (یونان)

George Ioa

George Ioa
سن: 35
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Vasilis Stavros

Vasilis Stavros
Oslo, نروژ
سن: 31
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Sofia Lag

Sofia Lag
سن: 37
زبان مادری:
یونانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به