دوستان زبان آموز یونانی

Eyh Papadopouloy

Eyh Papadopouloy
Athens, یونان
سن: 20
زبان مادری:
یونانی (یونان)

xristos kalogirou

xristos kalogirou
Thessaloníki, یونان
سن: 20
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Vasileios Kandyliotis

Vasileios Kandyliotis
سن: 44
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Tim Vol

Tim Vol
Athens, یونان
سن: 38
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Elena Nikolaou

Elena Nikolaou
Nicosia, قبرس
سن: 46
زبان مادری:
یونانی (قبرس)

Konstantina Antoniou

Konstantina Antoniou
سن: 23
زبان مادری:
یونانی (یونان)

George Ioa

George Ioa
سن: 34
زبان مادری:
یونانی (یونان)

NIKOS KARINAKIS

NIKOS KARINAKIS
سن: 42
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Ελευθερία Κατσαφάρου

Ελευθερία Κατσαφάρου
Athens, یونان
سن: 18
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Elena Kesidi

Elena Kesidi
Paphos, قبرس
سن: 26
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Helen Kontonatsi

Helen Kontonatsi
Athens, یونان
سن: 51
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Magdalini Masa

Magdalini Masa
Athens, یونان
سن: 27
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Nikos Myriounis

Nikos Myriounis
سن: 34
زبان مادری:
یونانی

daniel fountoukidis

daniel fountoukidis
Thessaloníki, یونان
سن: 32
زبان مادری:
یونانی (یونان)

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
زبان مادری:
یونانی (یونان)

philippos stamelos

philippos stamelos
Athens, یونان
سن: 43
زبان مادری:
یونانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به