دوستان زبان آموز یونانی

Γιαννης Μπαμπανικος

Γιαννης Μπαμπανικος
سن: 58
زبان مادری:
یونانی

Ioannis Gkaidatzis

Ioannis Gkaidatzis
سن: 42
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Σοφία Τζαβίδη

Σοφία Τζαβίδη
Athens, یونان
سن: 26
زبان مادری:
یونانی (یونان)

iakovos karagiannis

iakovos karagiannis
سن: 44
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Maria Chatzigrigoraki

Maria Chatzigrigoraki
Athens, یونان
سن: 30
زبان مادری:
یونانی (یونان)

KONSTANTINOS KAVALARIS

KONSTANTINOS KAVALARIS
سن: 45
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Eugenia Georgantoni

Eugenia Georgantoni
سن: 52
زبان مادری:
یونانی

sotiris vrachnis

sotiris vrachnis
Pyrgos, یونان
سن: 42
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Georgios Chatzitheofanous

Georgios Chatzitheofanous
Thessaloníki, یونان
سن: 56
زبان مادری:
یونانی (یونان)

evgenia ev

evgenia ev
سن: 49
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Nikolakis Fl

Nikolakis Fl
سن: 32
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Valerios Moisidis

Valerios Moisidis
سن: 23
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Stelios Crete

Stelios Crete
سن: 40
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Αντιγόνη Αγωγιάτη

Αντιγόνη Αγωγιάτη
سن: 32
زبان مادری:
یونانی (یونان)

Eleni Skenderi

Eleni Skenderi
London, انگلستان
سن: 61
زبانهای ماری:
یونانی (یونان)
انگلیسی (کانادا)

Αγγελικη Αναστασιου

Αγγελικη Αναστασιου
زبان مادری:
یونانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به