نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در روسی بیاموزید.

северشمال
северо-востокشمال شرق
востокشرق
юго-востокجنوب شرق
югجنوب
юго-западجنوب غرب
западغرب
северо-западشمال غرب

باقی واژگان مفید

картаنقشه
компасقطب نما
читать с компасаخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.