روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در روسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

Какой сегодня день?امروز چه روزی است؟
понедельникدوشنبه
вторникسه شنبه
средаچهارشنبه
четвергپنج شنبه
пятницаجمعه
субботаشنبه
воскресеньеیکشنبه
в понедельникدر دوشنبه
во вторникدر سه شنبه
в средуدر چهارشنبه
в четвергدر پنجشنبه
в пятницуدر جمعه
в субботуدر شنبه
в воскресеньеدر یکشنبه
каждый понедельникهر دوشنبه
каждый вторникهر سه شنبه
каждую средуهر چهارشنبه
каждый четвергهر پنج شنبه
каждую пятницуهر جمعه
каждую субботуهر شنبه
каждое воскресеньеهر یکشنبه
по понедельникамهر دوشنبه
по вторникамهر سه شنبه
по средамهر چهارشنبه
по четвергамهر پنج شنبه
по пятницамهر جمعه
по субботамهر شنبه
по воскресеньямهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید