این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش سوئدی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان سوئدی

سوئدی توسط حدود نه میلیون نفر در سوئد و بیشتر از سیصدهزار نفر در فنلاند به عنوان زبان رسمی صحبت می شود. گویشوران این زبان در فنلاند بیشتر در طول سواحل جنوب غربی و جنوبی به همراه جزایر اُلاند در دریای بالتیک که متعلق به فنلاند است، پراکنده اند.

سوئدی به شاخه خانواده زبانهای ژرمانیک شمالی (یا اسکاندیناویایی) همانند دانمارکی و نروژی متعلق است. این زبان به این زبانها بسیار نزدیک است و تا حد زیادی این تشابه قابل درک است.

گوتنبرگ، سوئد
گوتنبرگ، سوئد

چرا زبان سوئدی را بیاموزیم؟

مسافرت
اگرچه اکثر سوئدی ها زبان شناسهای عالی هستند، توانایی در سوئدی صحبت کردن هر بازدیدی از سوئد را لذت بخش تر میکند، از آنجایی که شما قادرخواهید بود در اطراف شهری مانند استکهلم مستقلا حرکت کنید و علائم مغازه ها و منوی رستورانها را بدون ترجمه متوجه شوید.

فرهنگ
سوئد فرهنگ ادبی و هنری بسیار قوی دارد و در هنرهای نمایشی برجسته می باشد. سوئد همچنین سنتی غنی در موسیقی دارد که بسیاری ژانرها از جمله کلاسیک، آوازی، محلی، پاپ و به خصوص جاز را دربرمی گیرد. آموختن سوئدی صحبت کردن به شما امکان می دهد که بیشتر از این فعالیتها بهره ببرید و اجتماعی تر شوید.