مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج سوئدی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Hur står det till?حالت چه طور هست ؟
Hur är läget?چه طوری؟
Hur mår du?احوالت چه طور هست ؟
Hur går det?اوضاع چه طور هست ؟
Jag mår bra, tackخوبم، ممنون
Det är ok, tackخوبم، ممنون
Inte så dåligt, tackخیلی بد نیست، متشکرم
Tack, braخوبه، متشکرم
Inte så braخیلی خوب نیست
Hur är det med dig?تو چه طوری؟
Och du?تو چه طور؟
Och du själv?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

Vad har du för dig?چه کار می کنی؟
Vad har du haft för dig?این روز ها چه کار می کنی؟
Jobbar mycketخیلی کار می کنم
Studerar mycketخیلی درس می خونم
Jag har varit väldigt upptagenخیلی سرم شلوغ بوده
Samma som vanligtطبق معمول
Inte mycketنه خیلی
Jag har precis kommit tillbaka från …تازه از … برگشتم
Portugalپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Var är du?کجایی؟
Jag är …… هستم
hemmaدر خانه
på jobbetدر محل کار
i stanدر شهر
på landetدر خارج شهر
ute och shopparدر بازار
på tågetدر قطار
hos Andersمن با آندرس

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Har du några planer för sommaren?برای تابستان برنامه ای داری؟
Vad ska du göra …?برای … چه کار می کنی؟
i julکریسمس
över nyårسال نو
i påskعید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید