صربی

صربی زبان رسمی صربستان است. در صربستان توسط حدود نه میلیون نفر صحبت میشود و با نسخه تغییر داده شده الفبای سیریلیک نوشته میشود؛ اما اکثر صربهای تحصیلکرده الفبای لاتین میدانند. این زبان در واقع همان زبان کروات است با تعدادی تغییر در واژگان و یکی از اعضای گروه اسلاویک زبانهای هندواروپایی میباشد.


گردشگری
صربستان کشوری کوهستانی است و گردشگری آن بر پایه روستاهای کوهستانی آن، تعدادی منابع چشمه های آبگرم آن و صومعه ها است اگرچه پایتخت آن بلگراد و دانوب هم بسیار پرطرفدار هستند. آگاهی از صربی اقامت شما را بسیار لذت بخش تر خواهدکرد به علاوه این مزیت که کروات و بوسنیایی را هم متوجه خواهیدشد.