عربی

درباره زبان عربی

عربی بزرگترین عضو گروه زبانهای سامی میباشد و در بسیاری از کشورها در شمال آفریقا و خاورمیانه به همراه جوامع کوچک مهاجران در نقاط دیگر صحبت میشود. عربی بسیار نزدیک و مرتبط به عبری میباشد.

تخمین تعداد مردمی که به عربی به عنوان زبان اول صحبت میکنند بین دویست و پنجاه تا چهارصد میلیون نفر تغییر میکند. اما میلیونها نفر وجوددارند که عربی را به عنوان زبان دوم صحبت میکنند.

زبان نوشتاری از خطی استفاده میکند که از الفبای آرامی اقتباس شده است. در زبان گفتاری؛ انواع قابل توجهی از این زبان در کشورهایی که عربی صحبت میشود؛ وجوددارد.

چرا زبان عربی را بیاموزیم؟

دلایل تجاری
عربی زبان معمول برای بسیاری از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه است و توانایی صحبت با آن خرید و فروش در تجارت شما را آسان میکند.

گردشگری
آگاهی از عربی شما را برای صحبت با مردم محلی؛ از شمال آفریقا و خاورمیانه آماده میکند. بسیاری از این اماکن دیدنیهای تاریخی تماشایی دارند.

ادبیات
آگاهی از عربی به شما امکان خواندن آثار کلاسیک و مدرن ادبیات به زبان اصلی را میدهد.