فارسی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او فارسی خود را تمرین کنید.

درباره زبان فارسی

فارسی یکی از قدیمی ترین زبانهای دنیاست. زبان رسمی ایران و قسمتهایی از افغانستان؛ که در آنجا به عنوان دری شناخته میشود؛ است. گونه های مختلف آن در تاجیکستان صحبت میشود که در آنجا تحت نام تاجیکی شناخته میشود.

گسترده ترین زبان گروه زبانهای ایرانی با بیش از پنجاه میلیون گویشور در ایران و بیش از صد میلیون در کل دنیا است.

این زبان در خانواده زبانهای هندو-اروپایی قرار میگیرد. این زبان با الفبای عربی در ایران و افغانستان و با الفبای سیریلیک در تاجیکستان نوشته میشود.

چرا زبان فارسی را بیاموزیم؟

گردشگری
با تمدنی که به چندهزار سال قبل باز میگردد، ایران به بازدیدکنندگان، مناطق تاریخی باستانی؛ مناظر زیبا و تفریحگاه های ارزان در کنار دریای خزر عرضه میکند. با کمی دانستن پارسی در رفتار بسیار دوستانه و مهمان نوازی سخاوتمندانه ایرانیان غرق خواهیدشد.