مسافرت با اتومبیل

در اینجا عبارت ها و علائمی را می بینید که ممکن است هنگام مسافرت با اتومبیل نیاز داشته باشید.

excusez-moi, il y a une station-service près d'ici?
excusez-moi, savez-vous s'il y a une station-service près d'ici?
ma voiture est en panneماشینم خراب شده
je n'ai plus d'essence
j'en voudrais pour vingt euros
je voudrais vingt euros de diesel
c'est ...
du sans-plomb
du dieselگازوئیل
du gasoil
de l'ordinaire
puis-je avoir de l'huile à moteur?
la voitureماشین
la bagnole
le fourgonون
le camion
la motoموتورسیکلت
la mobyletteموتور گازی
le scooterاسکوتر

چیزهایی که ممکن است ببینید

Station-serviceپمپ بنزین
De l'eauآب
De l'airباد

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید