مسافرت با اتومبیل

در اینجا عبارت ها و علائمی را می بینید که ممکن است هنگام مسافرت با اتومبیل نیاز داشته باشید.

excusez-moi, il y a une station-service près d'ici?
excusez-moi, savez-vous s'il y a une station-service près d'ici?
ma voiture est en panneماشینم خراب شده
je n'ai plus d'essence
j'en voudrais pour vingt euros
je voudrais vingt euros de diesel
c'est ...
du sans-plomb
du dieselگازوئیل
du gasoil
de l'ordinaire
puis-je avoir de l'huile à moteur?
la voitureماشین
la bagnole
le fourgonون
le camion
la motoموتورسیکلت
la mobyletteموتور گازی
le scooterاسکوتر

چیزهایی که ممکن است ببینید

Station-serviceپمپ بنزین
De l'eauآب
De l'airباد