مسافرت با تاکسی

اگر نیاز دارید که یک تاکسی بگیرید، این جملات مفید خواهندبود.

je voudrais un taxi
je suis navré, il n'y a pas de taxis disponibles
où êtes-vous?شما کجایید؟
je suis ...
à l'hôtel George V
à la gare
à l'intersection des rues Lepic et Caulincourt
combien de temps dois-je attendre?چقدر باید منتظر بمانم؟
cinq minutes
un quart d'heureیک ربع
environ dix minutesحدود ده دقیقه
il est sur la routeتو راهه
combien cela coûtera?چقدر می شه؟
où voulez-vous aller?کجا می خواهید بروید؟
je voudrais aller ...
à la Gare Montparnasse
à l'aéroport Charles de Gaulle
combien de temps ça prend?این مسیر چقدر طول می کشه؟
sommes-nous presque arrivés?نزدیکیم؟
c'est bon, gardez la monnaieاشکال نداره، بقیه اش مال خودتان

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید