مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج فرانسوی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

comment vas-tu?حالت چه طور هست ؟
comment ça va?
ça va?حالت خوبه؟
très bien, merciخوبم، ممنون
ça va, merciخوبم، ممنون
pas mal, merciخیلی بد نیست، متشکرم
pas très bienخیلی خوب نیست
et toi?تو چه طوری؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

tu fais quoi?چه کار می کنی؟
qu'est-ce que tu deviens?این روز ها چه کار می کنی؟
quoi de neuf?
j'ai beaucoup travailléخیلی کار می کنم
j'ai beaucoup travaillé sur mes coursخیلی درس می خونم
j'ai été très occupé(e)خیلی سرم شلوغ بوده
comme d'habitudeطبق معمول
pas grand-choseنه خیلی
je viens de rentrer ...
du Maroc
de France
des États-Unis

پرسیدن این که کسی کجا هست

où es-tu?کجایی؟
je suis ...
à la maison
au travail
en ville
à la campagne
aux magasins
dans le train
chez Julien

پرسیدن درباره برنامه های کسی

tu as des projets pour cet été?برای تابستان برنامه ای داری؟
qu'est-ce que tu as de prévu pour ...?
Noël
le Nouvel An
Pâques
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.