روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در فرانسوی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

lundiدوشنبه
mardiسه شنبه
mercrediچهارشنبه
jeudiپنج شنبه
vendrediجمعه
samediشنبه
dimancheیکشنبه
tous les lundisهر دوشنبه
tous les mardisهر سه شنبه
tous les mercredisهر چهارشنبه
tous les jeudisهر پنج شنبه
tous les vendredisهر جمعه
tous les samedisهر شنبه
tous les dimanchesهر یکشنبه
le lundiهر دوشنبه
le mardiهر سه شنبه
le mercrediهر چهارشنبه
le jeudiهر پنج شنبه
le vendrediهر جمعه
le samediهر شنبه
le dimancheهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.