ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در فرانسوی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

janvierژانویه
févrierفوریه
marsمارس
avrilآوریل
maiمه
juinژوئن
juilletژوئیه
aoûtاوت
septembreسپتامبر
octobreاکتبر
novembreنوامبر
décembreدسامبر
en janvierدر ژانویه
en févrierدر فوریه
en marsدر مارس
en avrilدر آوریل
en maiدر مه
en juinدر ژوئن
en juilletدر ژوئیه
en aoûtدر اوت
en septembreدر سپتامبر
en octobreدر اکتبر
en novembreدر نوامبر
en décembreدر دسامبر

فصل ها

le printempsبهار
l'étéتابستان
l'automneپاییز
l'hiverزمستان
au printempsدر بهار
en étéدر تابستان
en automneدر پاییز
en hiverدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید