مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج فنلاندی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

mitä kuuluu?حالت چه طور هست ؟
miten menee?چه طوری؟

در پاسخ به mitä kuuluu? میتوانید بگویید:

hyvää, kiitos
ihan hyvää, kiitosخوبه، متشکرم
ei kovin hyvääخیلی خوب نیست
entä sinulle?تو چه طوری؟

اگرکسی از شما پرسید miten menee? میتوانید یکی از پاسخهای زیر را بدهید:

hyvin, kiitosخوبم، ممنون
eipä hullummin, kiitosخیلی بد نیست، متشکرم
ihan hyvin, kiitosخوبه، متشکرم
ei kovin hyvinخیلی خوب نیست
entä sinulla?تو چه طوری؟
entä itselläsi?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

mitä puuhailet?چه کار می کنی؟
mitä olet puuhaillut?این روز ها چه کار می کنی؟
tehnyt paljon töitäخیلی کار می کنم
opiskellut paljonخیلی درس می خونم
olen ollut todella kiireinenخیلی سرم شلوغ بوده
samaa vanhaaطبق معمول
eipä erikoisempaaنه خیلی
olen juuri tullut takaisin ...
Portugalista

پرسیدن این که کسی کجا هست

missä olet?کجایی؟
olen ...
kotona
töissä
kaupungilla
maalla
kaupoilla
junassa
Matin luona

پرسیدن درباره برنامه های کسی

onko sinulla suunnitelmia kesäksi?برای تابستان برنامه ای داری؟
mitä teet ...?
jouluna
uutenavuotena
pääsiäisenä
vappuna
juhannuksena
sound

صدا برای تمام عبارت های فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.