نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در فنلاندی بیاموزید.

pohjoinenشمال
koillinenشمال شرق
itäشرق
kaakkoجنوب شرق
eteläجنوب
lounasجنوب غرب
länsiغرب
luodeشمال غرب

باقی واژگان مفید

karttaنقشه
kompassiقطب نما
lukea kompassiaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید