زمان

در اینجا چند واژه فنلاندی مرتبط با زمان آمده است.

واحدهای زمان

sekuntiثانیه
minuuttiدقیقه
tuntiساعت
päiväروز
viikkoهفته
kuukausiماه
vuosiسال
vuosikymmenدهه
vuosisataسده
viikonloppuآخر هفته
karkausvuosiسال کبیسه

زمانهای شبانه روز

aamuصبح
iltapäiväبعدازظهر
iltaعصر
شب
keskipäiväنیمه روز
keskiyöنیمه شب
aamunkoittoسحرگاه
iltahämäräشفق
auringonnousuطلوع خورشید
auringonlaskuغروب خورشید

باقی واژگان مرتبط با زمان

nytحالا
silloinسپس
hetiهمین حالا
kohta یا pianبه زودی
aikaisemminزودتر
myöhemminدیرتر

تکرار

ei koskaanهرگز
harvoinبه ندرت
välilläگاهی
joskusبعضی اوقات
useinاغلب
yleensäمعمولاً
ainaهمیشه
joka päivä یا päivittäinهر روز
joka viikko یا viikoittainهر هفته
joka kuukausi یا kuukausittainهر ماه
joka vuosi یا vuosittainهرسال
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید