لتونیایی

درباره زبان لاتویایی

زبان لتونیایی زبان رسمی لتونی میباشد. بین یک و نیم میلیون نفر از جمعیت دو و یک چهارم میلیون نفری لتونی این زبان را به عنوان زبان اول صحبت می کنند، به همراه بیش از دویست و پنجاه هزار نفر که بیرون از مرزهای این کشور که این زبان را میدانند.

زبان لتونیایی یکی از دو زبان زبانهای بالتیک؛ دیگر زبان این گروه زبان لیتوانیایی ؛ از گروه زبانهای هندو-اروپایی هست. زبان همسایه شمالی لتونی، استونی، به این گروه تعلق ندارد.

چرا زبان لاتویایی را بیاموزیم؟

گردشگری
بازدید از لتونی و پایتخت تاریخی آن ریگا به همراه لتونیایی صحبت کردن لذتبخش تر خواهد شد.ازآنجایی که تعداد بسیار کمی خارجی این زبان محدود را یاد میگیرند، از تلاشهای شما بسیار تقدیر خواهد شد.

فرهنگ
لتونی تاریخ فرهنگی بسیار طولانی به خصوص در زمینه آواز و رقص دارد و کمی دانستن لتونیایی به شما امکان شرکت و لذت بردن از بسیاری از جشنواره ها را می دهد.