لیتوانیایی

درباره زبان لیتوانیایی

زبان لیتوانیایی زبان رسمی لیتوانی حدود چهار میلیون گویشور در تمام دنیا دارد. سه چهارم این افراد در خود لیتوانی و باقی در بلاروس؛ لتونی؛ لهستان؛ کالینگراد و بین باقی مهاجرین در تمام دنیا صحبت میشود.

لیتوانیایی یک زبان از زبانهای بالتیک، بخشی از زبانهای هندو-اروپایی و به شکل نزدیکی مرتبط با لتونیایی هست.

چرا زبان لیتوانیایی را بیاموزیم؟

مسافرت
از زمان استقلال از شوروی؛ لیتوانی، به ویژه پایتخت آن ویلینیوس، یک مقصد گردشگری پرطرفدار شده است. حتی آگاهی بسیار ابتدایی از زبان لیتوانیایی بازدید شما را لذت بخش تر خواهد ساخت.

دوستی و رابطه
از زمان استقلال؛ تعداد بیشتر مردم از لیتوانی به باقی کشورهای اروپای غربی بیشتر به دلایل کاری، مهاجرت کرده اند. این امر منجر به گسترش امکان دوستی و روابط شده است.

یک چالش زبان شناسی
به عنوان یک بازمانده از زبانهای اصلی هندو-اروپایی، لیتوانیایی تشابهات بسیاری در واژگان با بقیه زبانهای این گروه، به ویژه به شکل جالبی با لاتین دارد.