مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج هلندی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Hoe gaat het?چه طوری؟
Hoe gaat het met je?حالت چه طور هست ؟
Hoe staat het er mee?اوضاع چه طور هست ؟
Alles goed, dank jeخوبم، ممنون
Het gaat oké, dank jeخوبم، ممنون
Prima, dank jeخیلی بد نیست، متشکرم
Niet zo goedخیلی خوب نیست
Hoe gaat het met jou?تو چه طوری؟
En met jou?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

Wat ben je van plan?چه کار می کنی؟
Wat heb je gedaan de laatste tijd?این روز ها چه کار می کنی؟
Veel aan het werkخیلی کار می کنم
Veel aan de studieخیلی درس می خونم
Ik heb het erg druk gehadخیلی سرم شلوغ بوده
Hetzelfde als altijdطبق معمول
Niet veelنه خیلی
Ik ben net terug van …تازه از … برگشتم
Portugalپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Waar ben je?کجایی؟
Ik ben …… هستم
thuisدر خانه
op het werkدر محل کار
in de stadدر شهر
op het plattelandدر خارج شهر
in de winkelدر بازار
in de treinدر قطار
bij Thomasمن با توماس

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Heb je plannen voor de zomer?برای تابستان برنامه ای داری؟
Wat ga je doen met …?برای … چه کار می کنی؟
Kerstکریسمس
Oud en Nieuwسال نو
Pasenعید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید