ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در هلندی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

januariژانویه
februariفوریه
maartمارس
aprilآوریل
meiمه
juniژوئن
juliژوئیه
augustusاوت
septemberسپتامبر
oktoberاکتبر
novemberنوامبر
decemberدسامبر
in januariدر ژانویه
in februariدر فوریه
in maartدر مارس
in aprilدر آوریل
in meiدر مه
in juniدر ژوئن
in juliدر ژوئیه
in augustusدر اوت
in septemberدر سپتامبر
in oktoberدر اکتبر
in novemberدر نوامبر
in decemberدر دسامبر

فصل ها

lenteبهار
zomerتابستان
herfstپاییز
winterزمستان
in de lenteدر بهار
in de zomerدر تابستان
in de herfstدر پاییز
in de winterدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید