مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج پرتغالی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Tudo bem?چه طوری؟
Como estás?حالت چه طور هست ؟
Como vão as coisas?اوضاع چه طور هست ؟
Bem, obrigadoخوبه، متشکرم
Não muito bemخیلی خوب نیست
E contigo?تو چه طوری؟
E tu?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

O que estás a fazer?چه کار می کنی؟
O que tens feito?این روز ها چه کار می کنی؟
Tenho trabalhado muitoخیلی کار می کنم
Tenho estudado muitoخیلی درس می خونم
Tenho estado ocupadoخیلی سرم شلوغ بوده
O mesmo de sempreطبق معمول
Não muita coisaنه خیلی
Acabei de voltar de …تازه از … برگشتم
Acabei de voltar da Itáliaمن تازه از ایتالیا

پرسیدن این که کسی کجا هست

Onde estás?کجایی؟
Estou …… هستم
em casaدر خانه
no trabalhoدر محل کار
na cidadeدر شهر
no campoدر خارج شهر
nas comprasدر بازار
no comboioدر قطار
em casa do Pedroمن در خانه پدرو

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Tens planos para o verão?برای تابستان برنامه ای داری؟
O que vais fazer …?برای … چه کار می کنی؟
no Natalکریسمس
no Ano Novoسال نو
na Páscoaعید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید