گجراتی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او گجراتی خود را تمرین کنید.

چرا زبان گجراتی را بیاموزیم؟

تجارت
ایالت گجرات یکی از صنعتی ترین نواحی هند با انواع مختلف صنعت است. تعداد بسیار زیادی شرکتهای چندملیتی در آنجا فعالیت میکنند و دانستن گجراتی به شما در روابط تجاری کمک میکند.

گردشگری
هند به طور کل مقصد گردشگری بسیار جالبی است. ایالت گجرات از معماری در شهرهای بزرگ به همراه تعدادی پارکهای حیات وحش در بیرون شهر بهره مند است. دانستن گجراتی مردم محلی را تحت تاثیر قرار داده و شگفت زده میکند.