Jarosław  Czerniecki

Jarosław Czerniecki

اطلاعات شخصی

سن: 52
تاریخ تولد: 22 اکتبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • لهستانی | زبان مادری

من یادمیگیرم: