Kim Hoàn Hoàng Thị

Kim Hoàn Hoàng Thị

اطلاعات شخصی

سن: 18
تاریخ تولد: 26 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • ویتنامی | زبان مادری

من یادمیگیرم: