minami minami

minami minami

اطلاعات شخصی

سن: 21
تاریخ تولد: 21 ژوئیه

درباره من:

Bonjour ! Je suis minami. Je travaille la française et anglais.

Hello! I'm Minami. I study English and français.

こんにちは!みなみです。フランス語と英語を勉強しています。

Please become my language partner!!

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • ژاپنی | زبان مادری

من یادمیگیرم: