دوستان زبان آموز انگلیسی

Amanda Fittin

Amanda Fittin
Cookeville, ایالات متحده
سن: 29
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Janelle Lynne DiLisio

Janelle Lynne DiLisio
Boston, ایالات متحده
سن: 31
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Elle Li

Elle Li
سن: 18
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
چینی (هنگ‌کنگ)

Alyssa Dye

Alyssa Dye
سن: 25
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Aron Leonard

Aron Leonard
Doncaster, انگلستان
سن: 28
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Vanessa Prothe

Vanessa Prothe
سن: 30
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Christophe Brunski

Christophe Brunski
سن: 38
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Randy Rowe

Randy Rowe
Detroit, ایالات متحده
سن: 30
زبان مادری:
انگلیسی

Ashley Novak

Ashley Novak
Covington, ایالات متحده
سن: 30
زبان مادری:
انگلیسی

Juan Castaneda

Juan Castaneda
Warsaw, لهستان
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
اسپانیایی (اسپانیا)

James McDonald

James McDonald
Tromsø, نروژ
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Anna Slav

Anna Slav
سن: 29
زبانهای ماری:
بلغاری
انگلیسی (ایالات متحده)
عبری

Samantha Winchester

Samantha Winchester
سن: 18
زبانهای ماری:
چکی
انگلیسی (ایالات متحده)

Nancy Ouma

Nancy Ouma
Kalmar, سوئد
سن: 27
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
سواحیلی

Marc Hayes

Marc Hayes
Stockton-on-Tees, انگلستان
سن: 31
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Kumi Samuel

Kumi Samuel
سن: 22
زبانهای ماری:
آفریکانس
انگلیسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به