دوستان زبان آموز انگلیسی

Laine Lahav

Laine Lahav
South Africa, آفریقای جنوبی
زبانهای ماری:
آفریکانس
انگلیسی (آفریقای جنوبی)

rafia farooq

rafia farooq
Lahore, پاکستان
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Michael Beere

Michael Beere
London, انگلستان
سن: 65
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Scott Owen

Scott Owen
Wales, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Linda Cates

Linda Cates
Nashville, ایالات متحده
سن: 71
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Kelly Morrow

Kelly Morrow
سن: 33
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Jo Evans

Jo Evans
London, انگلستان
سن: 52
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

MURALIDHAR REDDY MANDALAPU

MURALIDHAR REDDY MANDALAPU
Milano, ایتالیا
سن: 21
زبان مادری:
انگلیسی (هند)

Muhammad Shiraz Khan

Muhammad Shiraz Khan
سن: 32
زبانهای ماری:
انگلیسی
اردو

Abbey Ola

Abbey Ola
Helsinki, فنلاند
سن: 31
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Abdul Marzouk

Abdul Marzouk
سن: 24
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Mohammed Massoud

Mohammed Massoud
Brisbane, استرالیا
سن: 20
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Jenna Lepiane

Jenna Lepiane
San Jose, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Verity-Jayne Thomas-Webster

Verity-Jayne Thomas-Webster
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Jerry Wilson

Jerry Wilson
Maine, ایالات متحده
سن: 48
زبان مادری:
انگلیسی

Seth Gagnon

Seth Gagnon
Oakland, ایالات متحده
سن: 45
زبان مادری:
انگلیسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به