دوستان زبان آموز ایتالیایی

lucia bosello

lucia bosello
Venice, ایتالیا
سن: 39
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

antonio iannello

antonio iannello
Brussels, بلژیک
سن: 47
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Giuseppe Giuseppe

Giuseppe Giuseppe
Catania, ایتالیا
سن: 39
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

andrea rossi

andrea rossi
Genoa, ایتالیا
سن: 32
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Sebastiano PANEBIANCO

Sebastiano PANEBIANCO
Bari, ایتالیا
سن: 30
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Vittoria Paone

Vittoria Paone
سن: 27
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اسپانیا)
ایتالیایی (ایتالیا)

Graziano Carraro

Graziano Carraro
Como, ایتالیا
سن: 53
زبان مادری:
ایتالیایی

MAURO SERAFINI

MAURO SERAFINI
Correggio, ایتالیا
سن: 52
زبان مادری:
ایتالیایی

Ferruccio Candela

Ferruccio Candela
Benevento, ایتالیا
سن: 35
زبان مادری:
ایتالیایی

alessandro romeo

alessandro romeo
سن: 23
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Tiziana Caroleo

Tiziana Caroleo
Catanzaro, ایتالیا
سن: 39
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Luca Velardi

Luca Velardi
Latina, ایتالیا
سن: 21
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Giulia Omezzolli

Giulia Omezzolli
سن: 27
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Massimo Di Anastasio

Massimo Di Anastasio
سن: 45
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Vincenzo Spirito

Vincenzo Spirito
سن: 28
زبان مادری:
ایتالیایی

Davide Diliberto

Davide Diliberto
Basel, سوئیس
سن: 44
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به