دوستان زبان آموز سوئدی

Tove Ström

Tove Ström
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Rasmus Brixemarker

Rasmus Brixemarker
Gävle, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Jakob Molander

Jakob Molander
Karlskoga, سوئد
سن: 28
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Tobias Palmberg

Tobias Palmberg
Eskilstuna, سوئد
سن: 44
زبان مادری:
سوئدی

Estela Mathlein

Estela Mathlein
Sparreholm, سوئد
سن: 66
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اوروگوئه)
سوئدی (سوئد)

Julia Astrom

Julia Astrom
Härnösand, سوئد
سن: 22
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sofia Larsson

Sofia Larsson
سن: 22
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Anna K

Anna K
سن: 15
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, سوئد
سن: 38
زبانهای ماری:
انگلیسی
سوئدی

Ida Karlsson

Ida Karlsson
سن: 36
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
سن: 46
زبان مادری:
سوئدی

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, سوئد
سن: 27
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

isabella vesterinen

isabella vesterinen
Sweden, ایالات متحده
سن: 14
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, سوئد
زبان مادری:
سوئدی

Martin Paju

Martin Paju
Umeå, سوئد
سن: 61
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به