دوستان زبان آموز سوئدی

Maria Beijar Odh

Maria Beijar Odh
Västerås, سوئد
سن: 28
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Kabir Qurbanov

Kabir Qurbanov
Mexico City, مکزیک
سن: 26
زبانهای ماری:
آذری
سوئدی (سوئد)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, سوئد
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Linnéa Olsson

Linnéa Olsson
Malmö, سوئد
سن: 24
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Ahmad Alrikabi

Ahmad Alrikabi
سن: 47
زبانهای ماری:
عربی
سوئدی (سوئد)

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, فنلاند
سن: 20
زبان مادری:
سوئدی (فنلاند)

Britt-Marie Kemi

Britt-Marie Kemi
سن: 57
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Maja Lundqvist

Maja Lundqvist
Stockholm, سوئد
سن: 17
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی

Ebba Malm

Ebba Malm
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (فنلاند)

Alice Helge

Alice Helge
سن: 15
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Andréa Ajne

Andréa Ajne
Göteborg, سوئد
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson
سن: 19
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Kent Eriksson

Kent Eriksson
Kumlinge, جزایر الند
سن: 27
زبان مادری:
سوئدی (فنلاند)

Sofia Larsson

Sofia Larsson
سن: 23
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, سوئد
سن: 39
زبانهای ماری:
انگلیسی
سوئدی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به