دوستان زبان آموز سوئدی

Kabir Qurbanov

Kabir Qurbanov
Mexico City, مکزیک
سن: 25
زبانهای ماری:
آذری
سوئدی (سوئد)

Lena Herrera

Lena Herrera
سن: 27
زبانهای ماری:
اسپانیایی
سوئدی

Lova Fällbom

Lova Fällbom
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
London, انگلستان
سن: 25
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Susanna Berg

Susanna Berg
Stockholm, سوئد
سن: 29
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

josefine Unga

josefine Unga
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, سوئد
زبان مادری:
سوئدی

Jonas Norin

Jonas Norin
Hudiksvall, سوئد
سن: 24
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, فنلاند
سن: 24
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (فنلاند)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, سوئد
سن: 25
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Scott Lindahl

Scott Lindahl
سن: 45
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
سوئدی (سوئد)

Matilda Larsson

Matilda Larsson
Eskilstuna, سوئد
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Alexi Proto

Alexi Proto
سن: 29
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, سوئد
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Oskar Herpai

Oskar Herpai
Gävle, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

isabella vesterinen

isabella vesterinen
Sweden, ایالات متحده
سن: 14
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به