دوستان زبان آموز عربی

Mohammed Essam

Mohammed Essam
سن: 24
زبان مادری:
عربی (مصر)

سلاف بدر

سلاف بدر
سن: 20
زبان مادری:
عربی

ali nael

ali nael
Jyväskylä, فنلاند
سن: 23
زبان مادری:
عربی

Ahmed mohsen

Ahmed mohsen
سن: 24
زبان مادری:
عربی (مصر)

Omar Bajaber

Omar Bajaber
Jeddah, عربستان سعودی
سن: 20
زبان مادری:
عربی (عربستان سعودی)

welly Billy

welly Billy
Dubai, امارات متحده ی عربی
سن: 18
زبان مادری:
عربی (امارات متحده ی عربی)

Abdullah Saeed

Abdullah Saeed
Riyadh, عربستان سعودی
زبان مادری:
عربی (عربستان سعودی)

Wareef Al Yamani

Wareef Al Yamani
Villach, اتريش
سن: 28
زبان مادری:
عربی (سوریه)

Shadow Whizzer

Shadow Whizzer
سن: 21
زبانهای ماری:
عربی (اردن)
انگلیسی (ایالات متحده)

Amany Salah

Amany Salah
سن: 20
زبان مادری:
عربی (مصر)

Imad Maksouss

Imad Maksouss
زبان مادری:
عربی

khaled waleed

khaled waleed
Dubai, امارات متحده ی عربی
سن: 31
زبان مادری:
عربی (امارات متحده ی عربی)

djelloul hadjar

djelloul hadjar
Algiers, الجزیره
سن: 29
زبان مادری:
عربی (الجزیره)

خالد محمد

خالد محمد
Dubai, امارات متحده ی عربی
سن: 19
زبان مادری:
عربی (امارات متحده ی عربی)

mohammed khabor

mohammed khabor
سن: 15
زبان مادری:
عربی (سوریه)

Abobakr Almeazab

Abobakr Almeazab
سن: 23
زبان مادری:
عربی (یمن)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به