در بار یا کافه

هیچ جایی برای تمرین کردن زبان استونیایی تان لذت بخش تر از پاب نیست! اینها عبارت هایی هستند که برای سفارش نوشیدنی یا غذا در پاب، بار، یا کافه به شما کمک می کند.

mida sa juua soovid?
ma sooviksin ...
ühe tassi kohvi
ühe tassi teed
ühe tassi kuuma šokolaadi
üks õlu, palunیک آبجو لطفاً
üks klaas valget veini, palun
üks klaas punast veini, palun
üks kuum šokolaad, palun
õluآبجو
veinشراب
viinوین
brändiبرندی
terviseks!عافیت باشه!
paluks veel üks õluیه آبجوی دیگه، لطفاً
paluks veel kaks õlutدو تا آبجوی دیگه، لطفاً
paluks veel üks kohv
paluks veel kaks kohvi
paluks veel ühed