این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش استونیایی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان استونیایی

استونیایی توسط حدود یک و یک دهم میلیون نفر در دنیا صحبت میشود که حدود نهصد و پنجاه هزار نفر آنها در خود استونی زندگی میکنند.

این زبان یکی از اعضای زبانهای فینو اوگریک است که بسیار به فنلاندی و کمتر به مجاری شبیه است. این زبان یک زبان هندو اروپایی مانند فرانسوی یا اسپانیایی نیست و در نتیجه بسیاری از واژه ها برای انگلیسی زبانها کاملا نا آشنا خواهد بود.

استونیایی مخصوصا زبان آسانی برای یادگیری برای انگلیسی زبانها نیست. اگرچه، آن را کنارنگذارید! با کمی تمرین، خود را در موقعیتی می یابید که بتوانید در شرایط روزمره صحبت کنید.

شهر قدیمی تالین در زمستان
شهر قدیمی تالین در زمستان

چرا زبان استونیایی را بیاموزیم؟

از یک چالش لذت ببرید
با چهارده حالت دستوری متفاوت و واژگان غیر قابل تشخیص برای هر کدام، استونیایی حتی بهترین زبان شناسها را هم امتحان می کند! اگر باقی زبانهای اروپایی را در گذشته خوانده اید، ممکن است این زبان را کاملا تازه بیابید از آنجایی که باید همه چیز را از ابتدا شروع کنید.

زیبا به گوش می رسد.
استونیایی با واژگان همراه با مصوتش و آهنگ شعرمانندش از زیباترین زبانهای آهنگین دنیا است.

پر ارزش است
استونیایی ها به طوری ویژه از هر تلاش خارجیها برای صحبت کردن زبانشان تقدیر می کنند؛ که تمرین کردن آنچه یادگرفته اید را بسیار لذت بخش می کند. هر سفر یا اقامت در استونی بدون شک اگر کمی زمان برای یادگیری این زبان قبل از رفتن بگذارید، بسایر غنی تر خواهد شد.