Marco Aurelio Gonzalez

Marco Aurelio Gonzalez

اطلاعات شخصی

سن: 50
تاریخ تولد: 22 مارس

درباره من:

I'm Brazilian and Spanish. I live in southern Brazil. I speak both languages and also english. I like finnish rock and punk (specially Klamydia). I'm professor and my daily work is teach and research on building performance in a Brazilian university.

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم: