این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش فنلاندی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان فنلاندی

فنلاندی توسط شش میلیون نفر در تمام دنیا صحبت میشود که حدود پنج میلیون آنها در فنلاند زندگی می کنند. باقی جمعیت فنلاندی زبان در سوئد، روسیه، آمریکا و کانادا زندگی می کنند.

این زبان یکی از اعضای گروه زبانهای فینو اوگریک است که بسیار نزدیک به استونیایی و کمی از مجاری دور است. این زبان یک زبان هندو اروپایی مانند فرانسوی یا اسپانیایی نیست. به همین خاطر بسیاری از واژه ها در فنلاندی برای کسی که زبان مادری او انگلیسی است، کاملا نا آشنا است.

علی الخصوص فنلاندی زبان آسانی برای کسانی که انگلیسی زبان هستند محسوب نمی شود. اگرچه، آن را کنارنگذارید! با کمی تمرین، خود را در موقعیتی می یابید که بتوانید در شرایط روزمره صحبت کنید.

کلیسای جامع هلسینکی
کلیسای جامع هلسینکی

چرا زبان فنلاندی را بیاموزیم؟

از یک چالش لذت ببرید
با پانزده حالت دستوری متفاوت و واژگان متمایز برای هر کدام، فنلاندی حتی بهترین زبان شناسها را هم امتحان می کند! اگر باقی زبانهای اروپایی را در گذشته خوانده اید، ممکن است این زبان را کاملا تازه بیابید از آنجایی که باید همه چیز را از ابتدا شروع کنید.

زیبا به گوش می رسد.
فنلاندی تنها زبانیست که به طور معمول تعداد مصوت بیشتری نسبت به صامتها در یک کلمه دارد. این زبان آهنگین است، کلمات با تعداد بالای مصوت بی شک به فنلاندی موسیقی زیبا و تاثیرگذاری می دهد.

پر ارزش است
فنلاندی ها به طور حتم از هر تلاشی برای صحبت کردن خارجیها به زبانشان تقدیر خواهند کرد که به تمرین شما برای آموختن این زبان لذت خاصی میدهد.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید