این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش پرتغالی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان پرتغالی

پرتغالی توسط بیش از دویست میلیون نفر در تمام دنیا صحبت میشود و زبان رسمی پرتغال، برزیل، موزامبیک، آنگولا و بسیاری از کشورهای دیگر از استعمار پرتغالی می باشد.

یکی از زبان‌های رومی‌تبار برگرفته شده از لاتین میباشد و در گرامر بسیار شبیه به اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسوی می باشد.

ناحیه ریبیرا؛ پرتو؛ پرتغال
ناحیه ریبیرا؛ پرتو؛ پرتغال

چرا زبان پرتغالی را بیاموزیم؟

مسافرت
پرتغالی یکی از زبانهای اصلی دنیا که به خصوص برای مسافران به پرتغال، برزیل و قسمتهای مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا ؛ سودمند است.

ادبیات
پرتغالی ادبیاتی بسیار غنی با نویسندگان و شاعرانی از پرتغال و برزیل دارد که در زبان اصلی بیشتر قابل تقدیر هستند.

تجارت
اگر شما به پرتغالی صحبت کنید مزیت بسیار بزرگی برای تجارت در هر کشور پرتغال زبانی خواهید داشت.