خرید

در اینجا واژگان انگلیسی که برای خرید مفید خواهید یافت آمده است.

cheap ارزان
customer خریدار
discount تخفیف
expensive گران
price قیمت
sale حراج
shop مغازه
shopping bag کیسه خرید
shopping list لیست خرید
special offer پیشنهاد روز
to buy خریدن
to sell فروختن
to order سفارش دادن
to go shopping خریدن رفتن

در مغازه

aisle راهرو
basket سبد
counter پیشخوان باجه
fitting room اتاق پرو
manager مدیر
shelf قفسه
shop assistant کمک فروشنده
shop window ویترین
stockroom انبار
trolley چرخ دستی

هنگام پرداخت (در کنار صندوق)

cashier صندوق دار
cash نقد
change بقیه پول
checkout خروج
complaint شکایت
credit card کارت اعتباری
in stock در انبار
out of stock تمام شده
plastic bag یا carrier bag کیسه پلاستیکی
purse کیف دستی
queue صف
receipt رسید فروش
refund پس گرفتن پول
till دخل پول
wallet کیف پول
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید