سفر

در اینجا عبارت های ایتالیایی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

dov'è ...?
stazione degli autobus
l'aereoporto
la stazionethe train station
dove posso trovare un taxi?کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
l'autobusاتوبوس
il pullmanاتوبوس بین شهری
l'aereoهواپیما
il trenoقطار
la nave
il traghettoکشتی
il taxiتاکسی
l'autoماشین
la bicicletta
in autobusبا اتوبوس
in aereoبا هواپیما
in trenoبا قطار
in naveبا قایق
a piediپیاده

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید