خرید

اینها عبارت های فرانسوی هستند که هنگام خرید به شما کمک می کنند، همچنین ممکن است برخی از آنها را ببینید.

je cherche ...
c'est combien?این چند هست؟
combien ça coûte?چند می شود؟
acceptez-vous les cartes bancaires?
livrez-vous à domicile?سرویس تحویل درب منزل دارید؟
pouvez-vous livrer à domicile?
voulez-vous un sac plastique?
puis-je avoir un sac, s'il vous plaît?
puis-je avoir un autre sac, s'il vous plaît?ممکنه لطفاً یک پلاستیک حمل دیگر بدهید؟
à quelle heure fermez-vous?چه ساعتی می بندید؟
êtes-vous ouverts le samedi?روز شنبه باز هستید؟
êtes-vous ouverts le dimanche?روز یک شنبه باز هستید؟
faites-vous un prix?
est-ce en solde?
le magasinفروشگاه
la boutiqueفروشگاه
le centre commercialمرکز خرید

چیزهایی که ممکن است ببینید

Ouvertباز
Ferméبسته
Ouvert 24/24۲۴ ساعته باز است
Étageکف زمین
Promotions
Soldesحراج

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید