مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج استونیایی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Kuidas läheb?چه طوری؟
Kuidas läheb?حالت چه طور هست ؟
Kuidas sul läheb?احوالت چه طور هست ؟
Hästi, aitähخوبم، ممنون
Normaalselt, aitähخوبه، متشکرم
Mitte nii hästiخیلی خوب نیست
Kuidas endal?تو چه طوری؟
Aga sinul?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

Millega sa tegeled?چه کار می کنی؟
Mida sa teinud oled?این روز ها چه کار می کنی؟
Palju töötanudخیلی کار می کنم
Palju õppinudخیلی درس می خونم
Mul on väga kiire olnudخیلی سرم شلوغ بوده
Nagu tavaliseltطبق معمول
Ei midagi erilistنه خیلی
Ma tulin just … tagasiتازه از … برگشتم
Portugalistپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Kus sa oled?کجایی؟
Ma olen …… هستم
kodusدر خانه
töölدر محل کار
linnasدر شهر
maalدر خارج شهر
poodidesدر بازار
rongisدر قطار
Erki juuresمن با ارک

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Kas sul on suveks plaane?برای تابستان برنامه ای داری؟
Mida sa … teed?برای … چه کار می کنی؟
jõuludelکریسمس
uusaastalسال نو
lihavõttepühadelعید پاک