سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های اسپانیایی را مفید خواهید یافت.

no me siento bienحالم خوب نیست
no me siento muy bien
necesito un mèdicoاحتیاج به دکتر دارم
me duele la cabezaسردرد دارم
tengo dolor de cabezaسردرد دارم