Anastasia Konobrodska

Anastasia Konobrodska

اطلاعات شخصی

سن: 25
تاریخ تولد: 2 سپتامبر

درباره من:

Ukrainian, wishing to study abroad. Preferably in the Netherlands.

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم: