این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش روسی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان روسی

روسی زبان رسمی روسیه و زبان اول حدود صد و پنجاه میلیون نفر است که اکثر آنها در روسیه زندگی می کنند.

این زبان همچنین زبان اول اقلیتهای بسیاری در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص در کشورهای حوزه بالتیک مانند لتونی، استونی و لیتوانی است. همینطور به عنوان زبان دوم بسیاری از مردم در کشورهای شوروی سابق که قبل از فروپاشی در مدارس به اجبار آموزش داده می شد.

روسی یک زبان اسلاویک در شاخه زبانهای اسلاویک شرقی و در یک گروه با اوکراینی و بلاروسی است. با الفبای سیریلیک که سی و سه حرف دارد نوشته میشود.

نیژنی نووگورود، روسیه
نیژنی نووگورود، روسیه

چرا زبان روسی را بیاموزیم؟

تجارت
روسیه با منابع عظیم معدنی و انرژی قدرت بزرگ اقتصادی و بازاری بزرگ در حال رشد می باشد.

ادبیات
روسیه ادبیاتی مشهور دارد که در قرن نوزدهم توسط تولستوی، داستایوسکی، پوشکین و چخوف شکوفا شد.

مسافرت
روسی به عنوان زبان اول یا دوم در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی صحبت می شود و به عنوان ابزار جانبی در کشورهایی که روسی زبان اصلی نیست، سودمند خواهد بود.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید