در باشگاه شبانه

در اینجا چند عبارت انگلیسی که در رفتن به باشگاه شبانه می توانید از آنها استفاده کنید آمده است.

کلوب رفتن

do you want to go to a club tonight? می خواهی امشب بروی کلوب؟
do you know any good clubs near here? کلوب خوبی رو نزدیک اینجا می شناسی؟
what time are you open until? تا چه ساعتی باز هستید؟
what time do you close? چه ساعتی می بندید؟
how much is it to get in? ورودی چقدره؟
is there a dress code? الزام به لباس شب هست؟
what nights are you open? چه شب هایی باز هستید؟
what sort of music is it? چه نوع موسیقی هست؟
what's on tonight? امشب چه برنامه ای دارید؟
do you have any live music tonight? امشب موسیقی زنده دارید؟
sorry, you can't come in متاسفم، شما نمیتوانید داخل شوید
you can't come in with trainers on با کفش کتانی نمیتوانید داخل شوید
there's a private party tonight یک مهمانی خصوصی امشب هست
the club's full باشگاه پر هست
I'm on the guest list من در لیست مهمانها هستم
I'm a member من عضو هستم

در کلوب

where's the cloakroom? رختکن کجاست؟
what do you think of the DJ? نظرت درباره دی جی چیه؟
the music's great! این موسیقی عالیه!
it's very lively tonight امشب خیلی مهیج و شاده
it's a bit empty یه کم خالیه
it's dead in here اینجا سوت و کوره (اصطلاح عاميانه)
where's the bar? بار کجاست؟
there's a long queue at the bar صف زیادی جلوی باره
it's too loud صداش خیلی بلنده
it's too hot in here اینجا خیلی گرمه
are you ready to go home? آماده ای بریم خانه؟
I'm going home دارم می روم خانه
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید