آب و هوا

در اینجا چند واژه انگلیسی که برای صحبت در مورد آب و هوا مفید خواهیدیافت آمده است.

اوضاع آب و هوا

sun خورشید
sunshine آفتاب
rain باران
snow برف
hail تگرگ
drizzle نم نم باران
sleet برف شل
shower باران شدید
mist غبار محلی
fog مه
cloud ابر
rainbow رنگین کمان
wind باد
breeze نسیم
strong winds باد های شدید
thunder تندر
lightning آذرخش
storm طوفان
thunderstorm رعد و برق
gale باد شدید
tornado گردباد
hurricane طوفان دریایی
flood سیل
frost هوای زیر صفر
ice یخ
drought خشک سالی
heat wave موج گرما
windy همراه باد
cloudy ابری
foggy مه آلود
misty غبار آلود
icy یخ زده
frosty یخ زده
stormy طوفانی
dry خشک
wet خیس
hot گرم
cold سرد
chilly خنک
sunny آفتابی
rainy بارانی
fine خوب
dull گرفته
overcast با ابر تیره
humid مرطوب

باقی واژگان مرتبط با آب و هوا

raindrop قطره باران
snowflake دانه برف
hailstone دانه تگرگ
to melt ذوب شدن
to freeze یخ زدن
to thaw گرم شدن
to snow برف باریدن
to rain باریدن
to hail تگرگ آمدن
weather forecast پیش بینی وضع هوا
rainfall بارش
temperature دما
humidity رطوبت
thermometer دماسنج
high pressure فشار بالا
low pressure فشار کم
barometer فشار سنج
degree درجه
Celsius سلسیوس
Fahrenheit فارنهایت
climate اقلیم
climate change تغییرات اقلیمی
global warming گرمایش جهانی
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید