بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به فرانسوی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در فرانسوی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

پرسیدن ساعت

quelle heure il est?ساعت چنده؟
quelle heure est-il?ساعت چنده؟
quelle heure avez-vous?
pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? or pourriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît?می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
vous auriez l'heure par hasard?می دانی ساعت چنده؟
vous savez l'heure qu'il est?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

il est ...
exactement ...
environ ...
presque ...
tout juste ... passée(s)
une heure
deux heures
une heure et quart
deux heures et quart
une heure et demie
deux heures et demie
deux heures moins le quart
trois heures moins le quart
une heure cinq
une heure dix
une heure vingt
une heure vingt-cinq
deux heures moins cinq
deux heures moins dix
deux heures moins vingt
deux heures moins vingt-cinq
dix heures quinze
dix heures trente
dix heures quarante-cinq
dix heures (du matin)
trois heures de l'après-midi
neuf heures du soir
dix-huit heures
midi
minuit

همچنان برای گفتن زمان در فرانسوی میتوانید ابتدا ساعت را و در ادامه heure(s) بگویید و بعد دقیقه؛ برای مثال:

11h47۱۱:۴۷ صبح
14h13۲:۱۳ بعد از ظهر

ساعت

ma montre ...
avance
retarde
cette pendule ... un peu
avance
retarde
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.