رنگ ها

نام و فام رنگها را در فرانسوی بیاموزید.

il est de quelle couleur?
elle est de quelle couleur?
blanc / blancheسفید
jauneزرد
orangeنارنجی
roseصورتی
rougeقرمز
marronقهوه ای
vert / verteسبز
bleu / bleueآبی
violet / violetteبنفش
gris / griseخاکستری
noir / noireمشکی

سایه‌های رنگ

توجه کنید که واژه‌ها ی مرکب با رنگها مانند آنچه در ذیل می آید در فرانسوی صرف نمیشوند. برای مثال:

la maison vert clair
vert clairسبز کم رنگ
marron clairقهوه ای کم رنگ
bleu clairآبی کم رنگ
vert foncéسبز تیره
marron foncéقهوه ای تیره
bleu foncéآبی تیره
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.