رنگ ها

نام و فام رنگها را در فرانسوی بیاموزید.

Il est de quelle couleur?این چه رنگی هست؟
Elle est de quelle couleur?این چه رنگی هست؟
blanc / blancheسفید
jauneزرد
orangeنارنجی
roseصورتی
rougeقرمز
marronقهوه ای
vert / verteسبز
bleu / bleueآبی
violet / violetteبنفش
gris / griseخاکستری
noir / noireمشکی
argenté یا gris métalliséنقره ای
doréطلایی
multicoloreچند رنگ

سایه‌های رنگ

توجه کنید که واژه‌ها ی مرکب با رنگها مانند آنچه در ذیل می آید در فرانسوی صرف نمیشوند. برای مثال:

la maison vert clair
vert clairسبز کم رنگ
marron clairقهوه ای کم رنگ
bleu clairآبی کم رنگ
vert foncéسبز تیره
marron foncéقهوه ای تیره
bleu foncéآبی تیره
vert vifسبز روشن
rouge vifقرمز روشن
bleu vifآبی روشن
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.