اجاره اتومبیل

این عبارت ها به شما امکان میدهد که برای اجاره یک اتومبیل و پرسیدن چگونگی کارکردن با آن، بتوانید هماهنگی لازم را انجام دهید.

I'd like to hire a car می خواهم یک ماشین اجاره کنم
how long for? برای چه مدت؟
for how many days? برای چند روز؟
for … برای …
one day یک روز
two days دو روز
a week یک هفته
how much does it cost? چند می شود؟
£40 a day with unlimited mileage روزی ۴۰ پوند بدون محدودیت مسافت
what type of car do you want — manual or automatic? چه نوع ماشینی می خواهید – دنده معمولی یا اتوماتیک
has this car got …? این ماشین … داره؟
air conditioning کولر
central locking قفل مرکزی
a CD player سی دی پلیر
child locks قفل کودک
could I see your driving licence? می توانم گواهینامه رانندگی تان را ببینم؟
you have to bring it back with a full tank باید ماشین رو با باک پر برگردونید
it has to be returned by 2pm on Saturday باید تا ساعت دو بعد از ظهر شنبه برگردونید
remember to drive on the … یادتان باشد در سمت … رانندگی کنید
left چپ
right راست

استفاده از اتومبیل

does it take petrol or diesel? بنزین می خورد یا دیزل؟
is it manual or automatic? دنده معمولی هست یا اتوماتیک؟
I'll show you the controls کلیدهای مختلف را به شما نشان می دهم
where are the …? … کجاست؟
lights کلید چراغ ها
indicators راهنما
windscreen wipers برف پاک کن
how do you open the …? … را چطور باز می کنید
petrol tank
(در انگلیسی آمریکایی: gas tank)
باک بنزین
boot
(در انگلیسی آمریکایی: trunk)
صندوق عقب
bonnet
(در انگلیسی آمریکایی: hood)
کاپوت
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play