استفاده از تلفن

عبارات در این قسمت معمولا برای گفتگوهای تلفنی، زمانی که با تلفن گویا تماس میگیرید یا از تلفن همراه استفاده میکنید، نیاز می شود.

تلفن زدن و پاسخ دادن به تلفن

hello! الو!
John speaking من جان هستم
it's Maria here من ماریا هستم
could I speak to …, please? می توانم با … صحبت کنم، لطفاً؟
Bill بیل
speaking! خودم هستم!
who's calling? کی صحبت می کنه؟
could I ask who's calling? می توانم بپرسم کی صحبت می کنه؟
where are you calling from? از کجا تماس می گیرید؟
what company are you calling from? از چه شرکتی تماس می گیرید؟
how do you spell that? چه طور هجی می کنید؟
do you know what extension he's on? می دانید داخلی شان چیه؟
one moment, please یک لحظه، لطفاً
hold the line, please گوشی رو نگه دارید، لطفاً
I'll put him on ایشان را وصل می کنم (آقا)
I'll put her on ایشان را وصل می کنم (خانم)
I'm sorry, he's … متاسفم، ایشان … (آقا)
not available at the moment در حال حاضر در دسترس نیستند
in a meeting توی جلسه هستند
I'm sorry, she's … متاسفم، ایشان … (خانم)
on another call با خط دیگه صحبت می کنند
not in at the moment در حال حاضر داخل نیستند
would you like to leave a message? می خواهید پیغام بگذارید؟
could you ask him to call me? ممکنه از ایشان بخواهید با من تماس بگیرند؟ (آقا)
could you ask her to call me? ممکنه از ایشان بخواهید با من تماس بگیرند؟ (خانم)
can I take your number? می توانم شماره شما را بگیرم؟
what's your number? شماره شما چند هست؟
could I take your name and number, please? ممکنه اسم و شماره شما را بگیرم، لطفاً؟
I'll call back later بعداً تماس می گیرم
is it convenient to talk at the moment? الآن وقت مناسبی هست که صحبت کنیم؟
can I call you back? می توانم بعداً تماس بگیرم؟
please call back later لطفاً بعداً تماس بگیرید
thanks for calling از تماس تان متشکرم
how do I get an outside line? چطور می توانم خط آزاد بگیرم؟
have you got a telephone directory? لیست شماره ها را دارید؟
can I use your phone? می توانم از تلفن شما استفاده کنم؟

اگر تلفن ناخواسته ای به شما شد ممکن است عبارت های زیر مفید باشند:

I'm sorry, I'm not interested متاسفم، علاقه ای ندارم
sorry, I'm busy at the moment متاسفم، الآن سرم شلوغ هست

مشکلات

I can't get a dialling tone بوق ممتد ندارم
the line's engaged خط مشغول هست
I can't get through at the moment در حال حاضر نمی توانم وصل بشوم
I'm only getting an answering machine روی پیغام گیر می ره
sorry, you must have the wrong number متاسفم، فکر می کنم شماره اشتباهی دارید
can you hear me OK? صدام را خوب می شنوی؟
I can't hear you very well صدات را خیلی خوب نمی شنوم
it's a bad line خط بده
could you please repeat that? ممکنه لطفاً تکرار کنید
I've been cut off قطع شد

مرکز اطلاعات تلفن

do you know the number for …? شماره … را می دانی
directory enquiries مرکز اطلاعات تلفن
international directory enquiries مرکز اطلاعات تلفن بین المللی
could you tell me the number for …? ممکنه لطفاً شماره … را بدید؟
the National Gallery گالری ملی
do you know the address? آدرس را می دانید؟
I'm afraid that number's ex-directory متاسفم این شماره ثبت نشده
could you tell me the dialing code for …? ممکنه لطفاً پیش شماره … را بدید؟
Manchester منچستر

تلفن های موبایل (همراه)

my battery's about to run out باتریم تمام می شود
I need to charge up my phone باید موبایلم را شارژ کنم
I'm about to run out of credit اعتبارم تمام می شه
sorry, I ran out of credit متاسفم، اعتبارم تمام شد
I can't get a signal آنتن ندارم
I've got a very weak signal آنتن خیلی ضعیفه
I'll send you a text برایت یه اس ام اس می فرستم
I'll text you later بعداً برایت پیام می فرستم
could I borrow your phone, please? ممکنه موبایلت را قرض بگیرم لطفاً؟
I'd like a phonecard, please یک کارت تلفن می خواهم لطفاً

نمونه پیام پیغام گیر

Thank you for calling. از تماس شما متشکرم
There's no-one here to take your call at the moment. در حال حاضر کسی نیست که به تماس شما پاسخ بدهد
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. لطفاًپس از بوق پیغام خود را بگذارید و ما هرچه زودتر با شما تماس می گیریم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید