تفریح و سرگرمی

این عبارت ها به شما بابت تصمیم گیری برای محلی که در طول اقامتتان می خواهید بروید، کمک خواهد کرد.

where's the …? … کجاست؟
cinema سینما
theatre تئاتر
art gallery گالری هنر
museum موزه
concert hall سالن کنسرت
stadium استادیوم
do you want to go out tonight? می خواهید امشب بیرون بروید؟
let's go to … بیاید بریم …
the pub پاب
the cinema سینما
the theatre تئاتر
a concert کنسرت
a nightclub کلوب شبانه
what's on at the …? برنامه … چیه؟
cinema سینما
theatre تئاتر
is there anything good on? برنامه خوبی برای اکران وجود داره؟
shall we go …? بریم …؟
swimming شنا
skating اسکیت
bowling بولینگ
shall we go for a walk? بریم پیاده روی؟
shall we go for a bike ride? بریم دوچرخه سواری؟
excuse me, could you take a photo for me? ببخشید، میشه از من یه عکس بگیرید؟
excuse me, could you take a photo for us? ببخشید، میشه از ما یه عکس بگیرید؟
I'd like to hire a bike می خواهم دوچرخه کرایه کنم
I'd like to hire a canoe می خواهم یه قایق اجاره کنم
it's a beautiful view این منظره قشنگی هست
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play