خرید

اینها عبارت انگلیسی هستند که هنگام خرید به شما کمک می کنند، همچنین ممکن است برخی از آنها را ببینید

ساعت کار

what times are you open? چه ساعت هایی باز هستید؟
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday ما از نه صبح تا پنج بعد از ظهر، دوشنبه تا جمعه باز هستیم
we're open from 10am to 8pm, seven days a week ما از ده صبح تا هشت شب، هفت روز هفته باز هستیم
are you open on …? روز … باز هستید؟
Saturday شنبه
Sunday یک شنبه
what time do you close? چه ساعتی می بندید؟
what time do you close today? امروز چه ساعتی می بندید؟
what time do you open tomorrow? فردا چه ساعتی باز می کنید؟

انتخاب کالا

can I help you? می توانم کمکتان کنم؟
I'm just browsing, thanks متشکرم، فقط دارم میبینم
how much is this? این چند هست؟
how much are these? اینها چند هست؟
how much does this cost? قیمت این چند هست؟
how much is that … in the window? آن … در ویترین چند هست؟
lamp چراغ
that's cheap ارزان هست
that's good value قیمتش خوب هست
that's expensive گران هست
do you sell …? شما … می فروشید؟
stamps تمبر
do you have any …? … دارید؟
postcards کارت پستال
sorry, we don't sell them متاسفم، این ها را نمی فروشیم
sorry, we don't have any left متاسفم، تمام کرده ایم
I'm looking for … دنبال … می گردم
the shampoo شامپو
a birthday card کارت تولد
could you tell me where the … is? ممکنه بگید … کجاست؟
washing up liquid مایع ظرف شویی
where can I find the …? کجا می تونم … پیدا کنم؟
toothpaste خمیر دندان
have you got anything cheaper? ارزون تر دارید؟
it's not what I'm looking for اونی نیست که دنبالش می گردم
do you have this item in stock? این مورد را در انبار دارید؟
do you know anywhere else I could try? جای دیگه ای را می شناسید که امتحان کنم؟
does it come with a guarantee? گارانتی دارد؟
it comes with a one year guarantee یک سال گارانتی دارد
do you deliver? سرویس تحویل درب منزل دارید؟
I'll take it آن را می برم
I'll take this این را می برم
anything else? چیز دیگه؟
would you like anything else? چیز دیگه ای می خواهید؟

پرداخت پول

are you in the queue? شما در صف هستید؟
next, please! نفر بعد لطفاً؟
do you take credit cards? کارت اعتباری قبول می کنید؟
I'll pay in cash نقد می پردازم
I'll pay by card با کارت می پردازم
could I have a receipt, please? ممکنه لطفاً رسید بدید؟
would you be able to gift wrap it for me? ممکن هست که برایم کادو کنید؟
would you like a bag? کیسه می خواهید؟

پس دادن و شکایت

I'd like to return this می خواهم این را پس بدهم
I'd like to change this for a different size می خواهم این را با سایز دیگه ای عوض کنم
it doesn't work کار نمی کند
it doesn't fit اندازه نیست
could I have a refund? ممکنه پولم را پس بگیرم؟
have you got the receipt? رسید دارید؟
could I speak to the manager? ممکنه با مدیر صحبت کنم؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Open باز
Closed بسته
Open 24 hours a day ۲۴ ساعته باز است
Special offer فروش ویژه
Sale حراج
Clearance sale حراج ته مانده جنس
Closing down sale حراج به علت بستن فروشگاه
Good value قیمت خوب
Buy 1 get 1 free یکی را بخرید یکی را رایگان بگیرید
Buy 1 get 1 half price یکی را بخرید یکی را نصف قیمت بگیرید
Reduced to clear کاهش قیمت برای تمام شدن جنس
Half price نصف قیمت
Out to lunch برای صرف نهار رفته ام
Back in 15 minutes تا ۱۵ دقیقه دیگر برمی گردم
Shoplifters will be prosecuted سارقان تحت تعقیب قرار می گیرند

استفاده از کارت اعتباری

Enter your PIN رمز خود را وارد کنید
Please wait لطفاً منتظر بمانید
Remove card کارت خود را بردارید
Signature امضا
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play