در خانه

در اینجا چند عبارت انگلیسی سودمند در خانه به همراه چند عبارت که هنگام خوردن غذا می توانید استفاده کنید، آمده است.

عبارت های کلی

would anyone like a tea or coffee? کسی چای یا قهوه می خواهد؟
would anyone like a cup of tea? کسی یک فنجان قهوه می خواهد؟
I'll put the kettle on من کتری را میگذارم
the kettle's boiled کتری جوش آمده
can you put the light on? ممکنه چراغ را روشن بگذاری؟
can you switch the light on? ممکنه چراغ را روشن کنی؟
can you turn the light off? ممکنه چراغ را خاموش کنی؟
can you switch the light off? ممکنه چراغ را خاموش کنی؟
is there anything I can do to help? کاری هست بتوانم کمک کنم؟
could you help me wash the dishes? می توانی کمک کنی ظرف ها را بشورم؟
I'll wash and you dry من می شورم و تو خشک کن
I'm going to bed می روم بخوابم

سرگرمی های خانگی

is there anything good on TV? تلویزیون برنامه خوبی دارد؟
is there anything good on television tonight? امشب تلویزیون برنامه خوبی دارد؟
there's a good film on later بعدا یک فیلم خوب هست
do you want to watch a …? می خواهی یک … نگاه کنی؟
film فیلم
DVD دی وی دی
do you want me to put the TV on? می خواهی تلویزیون را روشن کنم؟
could you pass me the remote control? می شود کنترل از راه دور را بدهی؟
do you want a game of …? یه بازی … می خواهی؟
chess شطرنج
cards ورق

تماشای ورزش در تلویزیون

what time's the match on? مسابقه چه ساعتی شروع می شود؟
who's playing? کی بازی می کند؟
who's winning? کی می برد؟
what's the score? نتیجه چیه؟
0 - 0 صفر صفر
2 - 1 دو به یک
who won? کی برد؟
it was a draw مساوی شد

گفتگو وقت غذا

what's for …? … چی داریم؟
breakfast صبحانه
lunch نهار
dinner شام
breakfast's ready صبحانه آماده است
lunch is ready نهار آماده است
dinner's ready شام آماده است
what would you like for …? برای … چی دوست داری؟
breakfast صبحانه
lunch نهار
dinner شام
would you like some toast? کمی نان تست می خواهی؟
could you pass the …, please? می شود لطفاً … رو بدهی؟
salt نمک
sugar شکر
butter کره
would you like a glass of …? یه لیوان … می خوای؟
water آب
orange juice آب پرتقال
wine شراب
careful, the plate's very hot! مواظب باش، بشقاب خیلی داغه!
would you like some more? بیشتر می خواهی؟
have you had enough to eat? برای خوردن به اندازه بود؟
would anyone like dessert? کسی دسر دوست دارد؟
would anyone like coffee? کسی قهوه دوست دارد؟
what's for dessert? دسر چی داریم؟
I'm full من سیرم
that was … … بود
lovely خیلی خوب
excellent عالی
very tasty خیلی خوشمزه
delicious خوشمزه

چیزهایی که ممکن است ببینید

Beware of the dog مواظب سگ باشید
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play